Preview Mode Links will not work in preview mode

May 23, 2019

Huijarisyndrooma on tunnetila josta kärsii tutkimusten mukaan 70% ihmisistä. Tässä jaksossa kuulemme kuinka äitiys sai Mian tuntemaan itsensä huijariksi, ja miksi ja miten hän pääsi siitä eroon. Maria jakaa kokemuksiaan huijarisyndroomasta Piilaakso-ajoiltaan ja paljastaa mitä oppi suhtautumisestaan itseensä...