Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 17, 2019

Brändäys shmändäys! Mitä se oikein tarkoittaa ja onko se oma brändi niin tärkeä kuin kaikki väittää? Tässä jaksossa tätä pohtivat myös Mia ja Maria. Kuinka löytää oma brändi, ja äänesi? Ja miten brändätä aidosti ja hyvin.

Mia lähestyy asiaa käytännön oppien kautta, ja Maria tarjoaa