Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 4, 2019

Mitä avoimuus tarkoittaa, antaako se enemmän kuin ottaa, miksi se on tärkeää ja miten se liittyy aitouteen ja haavoittuvaisuuteen?

Miten kävi kun Mia kertoi sijoittajille kaikki heikkoutensa? Entä miten avoimuus auttoi Mariaa luomaan tärkeän yhteyden?

Onko sinulla ikinä ollut sellaista tunnetta että nyt tuli...