Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Aika ottaa viitta kaapista ja lähteä lentoon. Kakkos kauden kymppi jakso kiteytyy supervoimiin. Meillä kaikilla niitä on, mutta välillä niiden tunnistaminen tuottaa haastetta. Kuinka löytää omat supervoimat ja miten panna ne toimintaan? Mia ja Maria keskustelevat siitä miten löysivät omat vahvuudet. Ja jotta keskustelu ei jäisi liian epämääräiseksi Maria on tapansa mukaan koonnut vinkki listan. Jakson punainen lanka: Hyväksy heikkoudet ja keskitä energiasi vahvuuksiin! Klick klick ja kuuntelemaan.